Korona og jobbmarked 2020

Jobbmarkedet er blitt veldig mye annerledes enn mitt siste innlegg.

Nå er vi i en situasjon som er ny for mange av oss og som berører oss på en eller annen måte.
Mange er blitt permitterte, noen vil miste jobbene, flere har fått terminert oppdragene sine – deriblant meg.

«Hva har du fylt denne tiden med»? Det er ett spørsmål du kan forvente i ett intervju hos en mulig arbeidsgiver:

Sett på Netflix?
Pusset opp?
Lest bøker?
Flikket på CV’n?
Tatt noen online kurs?
Oppdaget noe nytt om deg selv?

Svaret ditt kan være nokså avgjørende i sluttrunden av jobbsøkerprosessen. Du er komet til intervju, du har kompetansen for å utføre jobben, men det har de andre kandidatene også. Hvem skal de velge? Hva du har gjort i denne perioden sier mye om deg som person – hvem arbeidsgiver får med på laget.

Og du kan selvfølgelig stille spørsmålet tilbake til arbeidsgiver: hva de har gjort for sin bedrift og ansatte.

Jeg har lagt ved en artikkel som jeg har hentet fra Finn.no hvor jobbanalytiker og produktdirektør Christopher Ringvold skrive om trendene i jobbmarkedet.

Det er interessant lesing og viser til at bedrifter kan huke tak i dyktige kandidater nå. Kanskje en av dem er deg 😊 Har du CV’n din klar og er du godt forberedt til intervju?

FINNs jobbanalytiker: – Vi ser enkelte tegn til optimisme i arbeidsmarkedet
7.5.2020 12:10:00 | FINN.no
Ferske tall viser kraftig nedgang i stillingsmarkedet på FINN jobb første kvartal 2020, men i ukene etter påske ser man at antall publiserte stillingsannonser har en gradvis økning.
 

TEGN TIL OPTIMISME: – Vi forventer at den gradvise gjenåpningen av samfunnet vil bidra til økt etterspørsel etter arbeidskraft fremover, sier Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør for FINN jobb.

Onsdag 6. mai presenterte Schibsted sin rapport for første kvartal 2020. Kvartalstallene for FINN totalt viste solide resultater med ni prosent flere annonsebesøk i år, sammenlignet med i fjor, og 16 prosent vekst i april. I tillegg kunne man rapportere om positiv annonsepubliserings-utvikling, med 15 prosent vekst i første kvartal, og 25 prosent vekst i april, sammenlignet med samme periode i fjor.

Når man bryter ned tallene ser man imidlertid at koronakrisen har påvirket de ulike markedsplassene på forskjellige måter. Blant annet har det ført til en betydelig nedgang i annonsevolumet på FINN jobb.

Permitterte og lav oljepris påvirker arbeidsmarkedet
Ifølge Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør på Jobb, har den voldsomme økningen i permitterte og arbeidsledige, samt fall i oljeprisen, resultert i nedgang i antall stillingsannonser i perioden etter 12. mars.

– Publiserte stillingsannonser på FINN jobb hadde en nedgang på 14,6 prosent i første kvartal og 45,3 prosent i april, sammenlignet med i fjor. Dette gir en nedgang på 23,5 prosent hittil i år. Fallet er likt for heltids- og deltidsstillinger, mens lederstillinger har et noe lavere fall, forklarer Ringvold

Nedgangen fordeler seg ulikt både mellom bransjer og geografiske områder.

– Rent geografisk ser vi at annonsevolumet faller mest i Oslo, Viken og Rogaland. Hvis ser på antall stillingsannonser per bransje har helse og omsorg en vekst på 19 prosent de siste fem ukene. Ikke overraskende siden behovet for helsepersonell har vært voldsomt grunnet korona. I motsatt ende av skalaen finner vi bransjer som i stor grad merker konsekvensen av tiltakene som er iverksatt. De som har størst nedgang er “restaurant, mat og uteliv”,  med 85 prosent færre annonsepubliseringer, og “reise og turisme”, som faller med 84 prosent. Denne utviklingen tror vi raskt vil snu når AS Norge gradvis åpnes opp igjen, sier Ringvold.

Økt optimisme
I ukene etter påske og særlig mot slutten av april har antall publiserte stillingsannonser for både heltids- og deltidsstillinger hatt mindre nedgang. For lederstillinger er utviklingen noenlunde flat.

Ifølge jobbanalytikeren er det enkelte tegn til optimisme i arbeidsmarkedet, men han understreker at det fortsatt hefter stor usikkerhet ved den videre utviklingen i arbeidsmarkedet.

– Det ser ut som vi har lagt det største fallet bak oss, og at volumet nå har stabilisert seg. Innenfor enkelte stillingsfunksjoner og sektorer ser vi også tegn til økt optimisme. Vi forventer at den gradvise gjenåpningen av samfunnet vil bidra til økt etterspørsel etter arbeidskraft fremover, sier Ringvold.

– Gode muligheter for å rekruttere talenter nå
Når det gjelder trafikken inn til stillingsannonsene, så man en vekst på 14 prosent i første kvartal 2020 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.  I april så man en trafikknedgang på 5,8 prosent, men siste uken i måneden steg den igjen og hadde en oppgang på 3,8 prosent.

– Hvis vi ser utviklingen i annonsetrafikken i sammenheng med volumet av stillingsannonser i april, er det tydelige tegn på at likviditeten til FINN jobb har en positiv utvikling i perioden, forklarer Ringvold:

– Siste uken i april så vi en oppgang i trafikken. Dette viser at det er god aktivitet blant kandidatene i arbeidsmarkedet. For virksomheter som er på jakt etter talenter er det med andre ord veldig gode muligheter for å få rekruttert disse kandidatene på FINN jobb nå.

 

 

Ønsker du dele artikkelen?

Share on facebook
Share on linkedin

Nyeste saker

Nina Laugerud

Rådgiver og coach

Rådgiver og coach innen rekruttering, mentoring og omstillingsprosesser.

Følg meg på Facebook